صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱.۱۲ ۱.۱۶ ۵,۶۲۵.۴۹ ۶,۷۴۳.۷
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۲۹) (۰.۶۸) (۶۴.۹۷) (۹۱.۶۵)
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱.۵۲ ۱.۵۱ ۲۴,۴۵۴.۱۳ ۲۳,۶۶۹.۷
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۰.۹۴ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۹۹ ۱.۰۸ ۳,۵۰۸.۱۲ ۴,۹۰۸.۱۸
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ ۰.۴۲ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ (۰.۱۵) ۰.۷۲ (۴۱.۱۷) ۱,۲۸۷.۰۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۷۱ ۱.۵۲ ۴۸,۶۳۰.۲۵ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۷۱ ۱.۶۱ ۴۸,۶۰۵.۳۵ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۷۲ ۰.۸۹ ۱,۲۴۹.۶۳ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۳) (۱.۰۷) (۹۹.۱۷) (۹۸.۰۱)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۸۳ ۰.۷ ۱,۹۵۵.۲۷ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱.۴۵ ۱.۹۶ ۱۸,۹۶۴.۰۷ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ ۰.۳۳ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۱ ۰ ۴۶.۶۷ ۰