صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۷۹ ۱.۳۶ ۱,۶۴۳.۸۸ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۸۷ ۱.۳۱ ۲,۲۹۷.۷۲ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۱۴) (۰.۱۴) (۳۹.۵۳) (۴۰.۷)
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ (۰.۰۲) ۰ (۵.۳۳) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۳۲ ۰.۲۱ ۲۲۵.۳۲ ۱۱۶.۷
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۳.۷) (۲.۷۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۵۱) (۰.۱۱) (۸۴.۵۳) (۳۲.۶۳)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱.۵۹ ۱.۱۹ ۳۲,۱۱۶.۷۳ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱.۰۶ ۰.۳۹ ۴,۶۱۶.۲۹ ۳۱۹.۷۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۶) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۶) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۸۵ ۰.۳۶ ۲,۰۹۷.۳ ۲۷۶.۹۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۵۳) (۰.۲۲) (۸۵.۵) (۵۴.۴۴)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱.۴۳ ۱.۱۴ ۱۷,۶۴۳.۵۵ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۶ ۰.۴۱ ۷۸۳.۱۹ ۳۴۲.۲۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۵۹) (۱.۴۱) (۹۹.۷۱) (۹۹.۴۳)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۷) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۸۳ ۰ ۱,۹۶۵.۰۷ ۰