دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/24 صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
منبع -
مقدمه موارد مطرح شده در مجمع مورخ 1395/12/24 این صندوق به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسید
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق