صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
منبع -
مقدمه به استحضار می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان جهت تصمیم‌گیری در خصوص نحوه محاسبه هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی و اصلاح ترکیب دارایی‌ها صندوق، در روز چهار‌شنبه مورخ 02/03/1397، رأس ساعت 13:00 در محل شرکت تأمین سرمایه‌ کاردان به عنوان مدیر صندوق به آدرس تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)،...
متن خبر
پیوست