دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در روز دوشنبه مورخ 26/01/1398، رأس ساعت 12 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا(آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمی...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست