صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۴,۸۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۵,۱۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۶۱,۳۱۰,۱۰۸,۹۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۴۹۷,۸۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۴۴۷,۲۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۴۴۷,۲۸۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۳,۴۹۷,۸۴۹ ۳,۴۴۷,۲۸۷ ۰ ۵۹ ۲۳۵,۲۷۹ ۱۰۰ ۱۳۰,۴۶۹ ۱۰۴,۸۱۰ ۳۶۱,۳۱۰,۱۰۸,۹۳۹
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۳,۵۴۶,۳۸۲ ۳,۴۹۵,۱۵۰ ۰ ۵۸۵ ۲۳۵,۲۲۰ ۰ ۱۳۰,۳۶۹ ۱۰۴,۸۵۱ ۳۶۶,۴۶۹,۹۸۸,۲۷۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۳,۴۷۶,۹۳۱ ۳,۴۲۶,۰۲۵ ۰ ۰ ۲۳۴,۶۳۵ ۰ ۱۳۰,۳۶۹ ۱۰۴,۲۶۶ ۳۵۷,۲۱۷,۹۵۷,۸۷۹
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۳,۵۳۱,۶۲۱ ۳,۴۸۰,۶۹۵ ۰ ۰ ۲۳۴,۶۳۵ ۰ ۱۳۰,۳۶۹ ۱۰۴,۲۶۶ ۳۶۲,۹۱۸,۱۳۹,۹۳۸
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۳,۵۳۲,۰۵۱ ۳,۴۸۱,۱۲۵ ۰ ۳۷۵ ۲۳۴,۶۳۵ ۰ ۱۳۰,۳۶۹ ۱۰۴,۲۶۶ ۳۶۲,۹۶۲,۹۴۹,۳۸۱
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۳,۵۳۲,۴۸۱ ۳,۴۸۱,۳۷۱ ۰ ۰ ۲۳۴,۲۶۰ ۰ ۱۳۰,۳۶۹ ۱۰۳,۸۹۱ ۳۶۱,۶۸۳,۰۷۸,۱۲۱
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۳,۴۲۴,۸۰۱ ۳,۳۷۴,۶۷۵ ۰ ۰ ۲۳۴,۲۶۰ ۱۱ ۱۳۰,۳۶۹ ۱۰۳,۸۹۱ ۳۵۰,۵۹۸,۳۷۲,۴۲۸
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۳,۴۲۵,۲۴۵ ۳,۳۷۵,۱۲۴ ۰ ۰ ۲۳۴,۲۶۰ ۰ ۱۳۰,۳۵۸ ۱۰۳,۹۰۲ ۳۵۰,۶۸۲,۱۵۵,۰۵۶
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۳,۵۴۴,۹۹۷ ۳,۴۹۱,۸۰۸ ۰ ۱۴۰ ۲۳۴,۲۶۰ ۰ ۱۳۰,۳۵۸ ۱۰۳,۹۰۲ ۳۶۲,۸۰۵,۷۹۸,۱۰۶
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۳,۵۶۶,۲۶۷ ۳,۵۱۲,۵۰۲ ۰ ۰ ۲۳۴,۱۲۰ ۰ ۱۳۰,۳۵۸ ۱۰۳,۷۶۲ ۳۶۴,۴۶۴,۲۸۰,۳۲۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۳,۵۳۳,۳۶۰ ۳,۴۸۰,۵۸۳ ۰ ۰ ۲۳۴,۱۲۰ ۰ ۱۳۰,۳۵۸ ۱۰۳,۷۶۲ ۳۶۱,۱۵۲,۲۷۸,۳۵۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۳,۵۳۳,۷۹۲ ۳,۴۸۱,۰۱۵ ۰ ۰ ۲۳۴,۱۲۰ ۰ ۱۳۰,۳۵۸ ۱۰۳,۷۶۲ ۳۶۱,۱۹۷,۱۲۸,۱۱۸
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۳,۵۳۴,۲۲۴ ۳,۴۸۱,۴۴۸ ۰ ۶۷ ۲۳۴,۱۲۰ ۰ ۱۳۰,۳۵۸ ۱۰۳,۷۶۲ ۳۶۱,۲۴۱,۹۷۸,۹۱۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۳,۴۸۶,۲۱۴ ۳,۴۳۴,۴۸۶ ۰ ۶ ۲۳۴,۰۵۳ ۱۲۸ ۱۳۰,۳۵۸ ۱۰۳,۶۹۵ ۳۵۶,۱۳۹,۰۷۶,۰۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۳,۴۲۵,۶۲۰ ۳,۳۷۴,۸۲۲ ۰ ۱,۶۰۴ ۲۳۴,۰۴۷ ۰ ۱۳۰,۲۳۰ ۱۰۳,۸۱۷ ۳۵۰,۳۶۳,۹۴۵,۳۸۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۳,۳۲۸,۶۴۵ ۳,۲۷۹,۱۴۹ ۰ ۹ ۲۳۲,۴۴۳ ۰ ۱۳۰,۲۳۰ ۱۰۲,۲۱۳ ۳۳۵,۱۷۱,۶۵۰,۲۸۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۳,۳۰۹,۳۹۵ ۳,۲۶۰,۱۹۳ ۰ ۰ ۲۳۲,۴۳۴ ۰ ۱۳۰,۲۳۰ ۱۰۲,۲۰۴ ۳۳۳,۲۰۴,۷۸۷,۳۰۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۳,۳۲۳,۵۴۲ ۳,۲۷۵,۱۶۵ ۰ ۰ ۲۳۲,۴۳۴ ۰ ۱۳۰,۲۳۰ ۱۰۲,۲۰۴ ۳۳۴,۷۳۵,۰۱۰,۴۱۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۳,۳۲۳,۹۲۸ ۳,۲۷۵,۵۵۱ ۰ ۰ ۲۳۲,۴۳۴ ۰ ۱۳۰,۲۳۰ ۱۰۲,۲۰۴ ۳۳۴,۷۷۴,۴۲۹,۶۰۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۳,۳۲۴,۳۱۳ ۳,۲۷۵,۹۳۷ ۰ ۳۰ ۲۳۲,۴۳۴ ۰ ۱۳۰,۲۳۰ ۱۰۲,۲۰۴ ۳۳۴,۸۱۳,۸۴۹,۷۷۱