صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۳۲۵,۰۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴,۶۷۴,۹۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۴۳,۲۶۰,۹۱۸,۴۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۹,۰۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۸,۳۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۸,۳۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۴
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۰۹,۰۲۵ ۱۰۸,۳۲۲ ۰ ۲۳۵ ۰ ۴۷,۴۳۶ ۰ ۲۵,۳۲۵,۰۴۳ ۲,۷۴۳,۲۶۰,۹۱۸,۴۱۳
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۰۷,۸۹۰ ۱۰۷,۱۹۶ ۰ ۱۲ ۰ ۳۲۹,۷۵۸ ۰ ۲۵,۳۷۲,۲۴۴ ۲,۷۱۹,۷۹۶,۳۳۲,۱۸۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۰۸,۲۳۸ ۱۰۷,۵۵۰ ۰ ۹۱ ۰ ۵۴,۹۸۴ ۰ ۲۵,۷۰۱,۹۹۰ ۲,۷۶۴,۲۵۸,۵۲۹,۸۵۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۰۸,۹۹۹ ۱۰۸,۳۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵,۷۵۶,۸۸۳ ۲,۷۸۹,۶۶۰,۴۸۸,۳۹۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱۰۹,۷۰۲ ۱۰۹,۰۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵,۷۵۶,۸۸۳ ۲,۸۰۷,۶۴۲,۸۶۹,۵۴۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۰۹,۷۰۸ ۱۰۹,۰۱۱ ۰ ۲۷ ۰ ۱۰۳,۷۰۰ ۰ ۲۵,۷۵۶,۸۸۳ ۲,۸۰۷,۷۹۵,۹۳۶,۰۶۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۰۹,۷۰۷ ۱۰۹,۰۱۴ ۰ ۱۴۵,۳۶۵ ۰ ۱۰,۰۴۰ ۰ ۲۵,۸۶۰,۵۵۶ ۲,۸۱۹,۱۵۴,۴۹۳,۸۱۶
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۱۰,۵۱۷ ۱۰۹,۸۱۴ ۰ ۴۰ ۰ ۲۲۱,۲۲۴ ۰ ۲۵,۷۲۵,۲۳۱ ۲,۸۲۴,۹۹۳,۶۶۹,۱۷۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۱۰,۸۶۶ ۱۱۰,۱۶۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹,۵۸۰ ۰ ۲۵,۹۴۶,۴۱۵ ۲,۸۵۸,۲۶۸,۳۸۴,۰۳۲
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۱۲,۸۳۹ ۱۱۲,۱۲۶ ۰ ۲,۰۸۸ ۰ ۱۷,۳۹۰ ۰ ۲۵,۹۸۵,۹۹۵ ۲,۹۱۳,۷۰۳,۶۰۰,۱۵۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۱۱,۵۹۵ ۱۱۰,۸۸۲ ۰ ۲,۰۸۸ ۰ ۱۷,۳۹۰ ۰ ۲۵,۹۸۵,۹۹۵ ۲,۸۸۱,۳۷۷,۰۲۲,۳۷۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۱۳,۸۸۶ ۱۱۳,۱۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶,۰۰۱,۲۹۷ ۲,۹۴۲,۲۹۸,۸۸۷,۴۵۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱۱۵,۰۹۴ ۱۱۴,۳۴۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶,۰۰۱,۲۹۷ ۲,۹۷۳,۱۷۸,۲۵۸,۲۳۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱۱۵,۱۰۰ ۱۱۴,۳۵۴ ۰ ۵,۴۸۲ ۰ ۶۴,۹۸۰ ۰ ۲۶,۰۰۱,۲۹۷ ۲,۹۷۳,۳۴۸,۷۶۴,۱۷۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱۱۵,۱۰۵ ۱۱۴,۳۶۰ ۰ ۱۳,۵۸۵ ۰ ۱۷,۹۵۰ ۰ ۲۶,۰۶۰,۷۹۵ ۲,۹۸۰,۳۱۵,۸۶۳,۶۳۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۱۵,۶۵۶ ۱۱۴,۹۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶,۰۶۵,۱۶۰ ۲,۹۹۵,۰۳۷,۵۶۵,۷۸۳
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱۱۵,۷۲۷ ۱۱۴,۹۷۶ ۰ ۱,۲۰۹ ۰ ۶,۸۷۰ ۰ ۲۶,۰۶۵,۱۶۰ ۲,۹۹۶,۸۷۱,۸۳۳,۴۴۸
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۱۵,۷۳۳ ۱۱۴,۹۸۳ ۰ ۱۳,۹۰۳ ۰ ۰ ۰ ۲۶,۰۷۰,۸۲۱ ۲,۹۹۷,۶۹۳,۸۱۵,۶۴۵
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۱۶,۰۰۵ ۱۱۵,۲۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶,۰۵۶,۹۱۸ ۳,۰۰۳,۱۲۹,۲۷۹,۲۱۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۱۱۵,۷۵۱ ۱۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶,۰۵۶,۹۱۸ ۲,۹۹۶,۵۳۳,۷۵۰,۴۷۱
  مشاهده همه