لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی  https://profilesejam.csdiran.com اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند. بدینضورت سرمایه‌گذاران می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

(لازم بذکر است لیست دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت در همان سایت معرفی شده است که سرمایه‌گذاران می بایست برای تکمیل ثبت نام خود به آن مراجعه کنند.)

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 79,612
تعداد واحدهای باقی مانده: 420,388
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 108,752,909,313
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,380,300
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,366,037
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,366,037
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/04 1,380,300 1,366,037 0 0 177,698 0 98,086 79,612 108,752,909,313
  2 1398/01/03 1,380,429 1,366,165 0 0 177,698 0 98,086 79,612 108,763,106,688
  3 1398/01/02 1,380,557 1,366,293 0 0 177,698 0 98,086 79,612 108,773,304,655
  4 1398/01/01 1,380,685 1,366,421 0 0 177,698 0 98,086 79,612 108,783,503,218
  5 1397/12/29 1,380,813 1,366,549 0 0 177,698 0 98,086 79,612 108,793,702,376
  6 1397/12/28 1,380,949 1,366,685 0 0 177,698 0 98,086 79,612 108,804,545,915
  7 1397/12/27 1,353,612 1,339,506 0 0 177,698 0 98,086 79,612 106,640,774,081
  8 1397/12/26 1,332,196 1,318,985 0 0 177,698 0 98,086 79,612 105,007,056,244
  9 1397/12/25 1,321,290 1,307,657 0 0 177,698 0 98,086 79,612 104,105,210,113
  10 1397/12/24 1,299,699 1,286,289 0 0 177,698 0 98,086 79,612 102,404,014,393
  11 1397/12/23 1,299,831 1,286,421 0 0 177,698 0 98,086 79,612 102,414,541,032
  12 1397/12/22 1,299,981 1,286,571 0 0 177,698 0 98,086 79,612 102,426,502,762
  13 1397/12/21 1,292,896 1,279,696 0 0 177,698 0 98,086 79,612 101,879,132,805
  14 1397/12/20 1,293,479 1,282,060 0 0 177,698 0 98,086 79,612 102,067,385,384
  15 1397/12/19 1,274,731 1,263,783 0 5,534 177,698 0 98,086 79,612 100,612,314,224
  16 1397/12/18 1,264,685 1,253,544 0 0 172,164 0 98,086 74,078 92,860,067,561
  17 1397/12/17 1,263,519 1,255,159 0 0 172,164 0 98,086 74,078 92,979,677,380
  18 1397/12/16 1,263,614 1,255,254 0 27,696 172,164 0 98,086 74,078 92,986,669,417
  19 1397/12/15 1,263,708 1,250,356 0 0 144,468 0 98,086 46,382 57,994,004,687
  20 1397/12/14 1,260,526 1,247,787 0 0 144,468 0 98,086 46,382 57,874,867,634