لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی  https://profilesejam.csdiran.com اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند. بدینضورت سرمایه‌گذاران می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

(لازم بذکر است لیست دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت در همان سایت معرفی شده است که سرمایه‌گذاران می بایست برای تکمیل ثبت نام خود به آن مراجعه کنند.)

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 46,382
تعداد واحدهای باقی مانده: 453,618
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 59,578,922,220
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,296,876
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,284,527
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,284,527
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/28 1,296,876 1,284,527 0 0 144,468 0 98,086 46,382 59,578,922,220
  2 1397/10/27 1,296,981 1,284,631 0 0 144,468 0 98,086 46,382 59,583,773,400
  3 1397/10/26 1,297,085 1,284,736 0 0 144,468 0 98,086 46,382 59,588,612,797
  4 1397/10/25 1,301,667 1,289,846 0 0 144,468 0 98,086 46,382 59,825,646,902
  5 1397/10/24 1,306,079 1,293,937 0 0 144,468 0 98,086 46,382 60,015,409,010
  6 1397/10/23 1,304,756 1,292,107 0 0 144,468 0 98,086 46,382 59,930,496,423
  7 1397/10/22 1,286,962 1,274,497 0 0 144,468 0 98,086 46,382 59,113,709,898
  8 1397/10/21 1,275,276 1,263,105 0 0 144,468 0 98,086 46,382 58,585,358,521
  9 1397/10/20 1,275,372 1,263,201 0 0 144,468 0 98,086 46,382 58,589,804,949
  10 1397/10/19 1,275,468 1,263,297 0 0 144,468 0 98,086 46,382 58,594,252,815
  11 1397/10/18 1,275,685 1,263,728 0 0 144,468 0 98,086 46,382 58,614,210,098
  12 1397/10/17 1,269,029 1,257,600 0 0 144,468 0 98,086 46,382 58,330,022,294
  13 1397/10/16 1,253,726 1,242,823 0 0 144,468 0 98,086 46,382 57,644,615,588
  14 1397/10/15 1,254,572 1,242,649 0 0 144,468 0 98,086 46,382 57,636,566,330
  15 1397/10/14 1,249,771 1,237,900 0 0 144,468 0 98,086 46,382 57,416,273,371
  16 1397/10/13 1,249,880 1,238,008 0 0 144,468 0 98,086 46,382 57,421,299,975
  17 1397/10/12 1,249,988 1,238,117 0 0 144,468 0 98,086 46,382 57,426,352,625
  18 1397/10/11 1,258,868 1,246,626 0 0 144,468 0 98,086 46,382 57,821,021,437
  19 1397/10/10 1,246,932 1,234,884 0 0 144,468 0 98,086 46,382 57,276,403,423
  20 1397/10/09 1,232,829 1,220,588 0 0 144,468 0 98,086 46,382 56,613,295,209