لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی  https://profilesejam.csdiran.com اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند. بدینضورت سرمایه‌گذاران می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

(لازم بذکر است لیست دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت در همان سایت معرفی شده است که سرمایه‌گذاران می بایست برای تکمیل ثبت نام خود به آن مراجعه کنند.)

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 86,834
تعداد واحدهای باقی مانده: 413,166
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 131,957,212,548
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,536,260
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,519,649
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,519,649
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره بین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/29 1,536,260 1,519,649 0 0 184,920 0 98,086 86,834 131,957,212,548
  2 1398/02/28 1,525,095 1,508,649 0 0 184,920 0 98,086 86,834 131,002,022,168
  3 1398/02/27 1,517,020 1,500,686 0 0 184,920 0 98,086 86,834 130,310,582,783
  4 1398/02/26 1,517,150 1,500,816 0 0 184,920 0 98,086 86,834 130,321,898,958
  5 1398/02/25 1,517,281 1,500,947 0 0 184,920 0 98,086 86,834 130,333,215,550
  6 1398/02/24 1,521,002 1,504,603 0 0 184,920 0 98,086 86,834 130,650,669,807
  7 1398/02/23 1,487,582 1,471,669 0 0 184,920 0 98,086 86,834 127,790,925,364
  8 1398/02/22 1,463,107 1,447,557 0 0 184,920 0 98,086 86,834 125,697,166,398
  9 1398/02/21 1,494,254 1,478,319 0 0 184,920 0 98,086 86,834 128,368,372,943
  10 1398/02/20 1,488,401 1,473,337 0 0 184,920 0 98,086 86,834 127,935,704,721
  11 1398/02/19 1,488,524 1,473,460 0 0 184,920 0 98,086 86,834 127,946,385,324
  12 1398/02/18 1,488,647 1,473,583 0 0 184,920 0 98,086 86,834 127,957,066,290
  13 1398/02/17 1,484,824 1,470,144 0 0 184,920 0 98,086 86,834 127,658,479,420
  14 1398/02/16 1,521,793 1,506,355 0 0 184,920 0 98,086 86,834 130,802,829,820
  15 1398/02/15 1,574,790 1,554,017 0 0 184,920 0 98,086 86,834 134,941,496,385
  16 1398/02/14 1,574,476 1,552,445 0 0 184,920 0 98,086 86,834 134,805,005,657
  17 1398/02/13 1,549,624 1,527,414 0 0 184,920 0 98,086 86,834 132,631,470,249
  18 1398/02/12 1,549,831 1,527,621 0 0 184,920 0 98,086 86,834 132,649,403,294
  19 1398/02/11 1,550,037 1,527,827 0 0 184,920 0 98,086 86,834 132,667,336,707
  20 1398/02/10 1,527,021 1,503,821 0 0 184,920 0 98,086 86,834 130,582,834,589