صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۴۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۵,۵۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷۲,۳۰۳,۲۳۶,۷۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۰۶,۳۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۸۰,۰۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۸۰,۰۲۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۲,۴۰۶,۳۳۴ ۲,۳۸۰,۰۲۳ ۰ ۰ ۲۲۹,۳۱۷ ۰ ۱۱۴,۸۹۵ ۱۱۴,۴۱۲ ۲۷۲,۳۰۳,۲۳۶,۷۲۷
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۲,۳۸۹,۲۰۸ ۲,۳۶۳,۱۴۳ ۰ ۳۵۲ ۲۲۹,۳۱۷ ۰ ۱۱۴,۸۹۵ ۱۱۴,۴۱۲ ۲۷۰,۳۷۱,۸۹۷,۶۶۳
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۲,۳۷۹,۹۷۷ ۲,۳۵۳,۹۶۶ ۰ ۰ ۲۲۸,۹۶۵ ۲۱۴ ۱۱۴,۸۹۵ ۱۱۴,۰۶۰ ۲۶۸,۴۹۳,۳۸۷,۷۲۴
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۲,۴۲۱,۷۱۳ ۲,۳۹۴,۶۱۹ ۰ ۰ ۲۲۸,۹۶۵ ۰ ۱۱۴,۶۸۱ ۱۱۴,۲۷۴ ۲۷۳,۶۴۲,۶۵۱,۱۶۶
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۲,۴۱۱,۸۷۵ ۲,۳۸۲,۰۵۶ ۰ ۰ ۲۲۸,۹۶۵ ۰ ۱۱۴,۶۸۱ ۱۱۴,۲۷۴ ۲۷۲,۲۰۷,۰۶۸,۸۱۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۲,۴۱۲,۰۷۲ ۲,۳۸۲,۲۵۳ ۰ ۰ ۲۲۸,۹۶۵ ۵۲۶ ۱۱۴,۶۸۱ ۱۱۴,۲۷۴ ۲۷۲,۲۲۹,۵۶۹,۱۹۳
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۲,۴۱۲,۱۳۲ ۲,۳۸۲,۴۵۰ ۰ ۲۰ ۲۲۸,۹۶۵ ۳۸ ۱۱۴,۱۵۵ ۱۱۴,۸۰۰ ۲۷۳,۵۰۵,۲۴۱,۵۴۱
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۲,۳۹۸,۳۷۹ ۲,۳۶۸,۹۰۰ ۰ ۰ ۲۲۸,۹۴۵ ۱۴۰ ۱۱۴,۱۱۷ ۱۱۴,۸۱۸ ۲۷۱,۹۹۲,۳۹۶,۲۲۹
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۲,۳۶۰,۵۹۷ ۲,۳۳۱,۶۹۵ ۰ ۴۲۵ ۲۲۸,۹۴۵ ۰ ۱۱۳,۹۷۷ ۱۱۴,۹۵۸ ۲۶۸,۰۴۷,۰۲۹,۵۶۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۲,۳۵۲,۲۸۳ ۲,۳۲۳,۳۹۶ ۰ ۲۱ ۲۲۸,۵۲۰ ۲۶۰ ۱۱۳,۹۷۷ ۱۱۴,۵۳۳ ۲۶۶,۱۰۵,۵۳۷,۹۲۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۲,۳۶۰,۹۸۵ ۲,۳۳۲,۰۳۶ ۰ ۰ ۲۲۸,۴۹۹ ۰ ۱۱۳,۷۱۷ ۱۱۴,۷۷۲ ۲۶۷,۶۵۲,۴۴۹,۷۸۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۲,۳۵۶,۸۳۰ ۲,۳۲۹,۵۶۵ ۰ ۰ ۲۲۸,۴۹۹ ۰ ۱۱۳,۷۱۷ ۱۱۴,۷۷۲ ۲۶۷,۳۶۸,۸۶۰,۸۰۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۲,۳۵۷,۰۱۶ ۲,۳۲۹,۷۵۱ ۰ ۰ ۲۲۸,۴۹۹ ۰ ۱۱۳,۷۱۷ ۱۱۴,۷۷۲ ۲۶۷,۳۹۰,۱۴۸,۲۶۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۲,۳۵۷,۲۰۱ ۲,۳۲۹,۹۳۶ ۰ ۱۲۱ ۲۲۸,۴۹۹ ۱۰۰ ۱۱۳,۷۱۷ ۱۱۴,۷۷۲ ۲۶۷,۴۱۱,۴۳۷,۱۴۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۲,۳۵۷,۳۶۳ ۲,۳۳۰,۰۹۳ ۰ ۸۰ ۲۲۸,۳۷۸ ۸۲۱ ۱۱۳,۶۱۷ ۱۱۴,۷۵۱ ۲۶۷,۳۸۰,۴۹۵,۷۲۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۲,۳۴۶,۴۴۹ ۲,۳۲۲,۳۸۸ ۰ ۴۲۳ ۲۲۸,۲۹۸ ۰ ۱۱۲,۷۹۶ ۱۱۵,۴۹۲ ۲۶۸,۲۱۷,۱۹۳,۷۰۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۲,۳۹۰,۵۶۰ ۲,۳۶۴,۲۱۳ ۰ ۰ ۲۲۷,۸۷۵ ۶۰۸ ۱۱۲,۷۹۶ ۱۱۵,۰۶۹ ۲۷۲,۰۴۷,۶۱۱,۱۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۲,۳۹۶,۴۶۸ ۲,۳۶۸,۷۶۸ ۰ ۰ ۲۲۷,۸۷۵ ۰ ۱۱۲,۱۸۸ ۱۱۵,۶۷۷ ۲۷۴,۰۱۱,۹۸۴,۲۴۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۲,۴۰۲,۲۷۵ ۲,۳۷۳,۴۱۹ ۰ ۰ ۲۲۷,۸۷۵ ۰ ۱۱۲,۱۸۸ ۱۱۵,۶۷۷ ۲۷۴,۵۴۹,۹۷۱,۹۰۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۲,۴۰۲,۴۵۸ ۲,۳۷۳,۶۰۲ ۰ ۰ ۲۲۷,۸۷۵ ۰ ۱۱۲,۱۸۸ ۱۱۵,۶۷۷ ۲۷۴,۵۷۱,۱۲۲,۵۹۲