صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
هزینه‌های صندوق

 

فهرستي ازاس از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند:
هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند
ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل 0.5 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1000 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 10 درصد از تفاوت روزانۀ سود علی¬الحساب دریافتی ناشی از سپرده¬گذاری در گواهی سپرده یا حساب-های سرمایه¬گذاری بانک¬ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی-الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. *
4 کارمزد متولی سالانه 0.02 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 100 و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود*
5 کارمزد ضامن نقدشوندگی سالانه 1 درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم سهام و صفر درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق *
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 150 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 1 در هزار خالص ارزش روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد. **
8 حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***
9 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها [هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 500 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق].****
* کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا خالص ارزش دارايي‌هاي روز کاری قبل و سود علی-الحساب دریافتنی سپرده¬های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص يادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.
**به منظور توزيع كارمزد تصفيه بين تمام سرمايه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر [0.001/(n*365)] ضرب‌در خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق در پايان روز قبل، در حساب‌ها ذخيره مي‌شود. n، برابر است با 5 يا طول عمر صندوق به سال هر كدام كمتر باشد. هر زمان ذخيرة صندوق [به یک در هزار] ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق با نرخ‌هاي روز قبل رسيد، محاسبة ذخيرة تصفيه و ثبت آن در حساب‌هاي صندوق متوقف مي‌شود. هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبة ياد شده در اثر افزايش قيمت دارايي‌ها، ذخيرة ثبت شده كفايت نكند، امر ذخيره‌سازي به شرح ياد شده ادامه مي‌يابد.
*** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ................. ریال است.
****هزینه‌های دسترسی به نرم‌‌افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور ندارد مدير
کارمزد ابطال

الف ) بخش ثابت : 

مبلغ 20.000 ریال برای هر گواهی سرمایه‌گذاری

ب) بخش متغیر

ب-1) 2.5% از قیمت ابطال، در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-2) 2% از قیمت ابطال، در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-3) 1.5% از قیمت ابطال، در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-4) 1% از قیمت ابطال، در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-5) 0.5% از قیمت ابطال، در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر:ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولبن واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده)

مدير