رديف نام تعداد
1 شرکت تأمین سرمایه کاردان 9.900
2 شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص) 100