صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت تأمین سرمایه کاردان 9.900
2 شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص) 100