صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ تغییر ترکیب دارایی ها و اصلاح بند ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ثبت هزینه عضویت در کانون ها مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ تغییر متولی صندوق سهام بزرگ کاردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تغییر حسابرس صندوق سهام بزرگ کاردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ اصلاح ترکیب دارایی های صندوق سهام یزرگ کاردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ تغییر مدیر ثبت صندوق سهام بزرگ کاردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ تغییر کارمزد مدیر صندوق سهام بزرگ کاردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان تغییرات امیدنامه