صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱.۱۷ (۱۰۰) ۶,۷۹۷.۹۸ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱.۲۷ ۰.۹۷ ۹,۹۵۷.۶۴ ۳,۲۸۵.۹۵
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۶۷ ۱.۵۱ ۴۲,۸۳۸.۱۹ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۷۹ ۱.۵۸ ۶۵,۳۸۵.۵۱ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۷) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۹) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱.۰۱ ۰.۵۳ ۳,۷۶۹.۲۸ ۵۹۹.۰۱
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۴۵ ۰.۱۹ ۴۲۴.۳۳ ۱۰۲.۴۹
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۲۱ ۰.۴۸ ۱۱۳.۵ ۴۷۰.۷۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱.۵۶ ۱.۳ ۲۸,۷۶۸.۰۱ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱.۶۷ ۱.۰۸ ۴۱,۷۱۶ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۶) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۴۴ ۰.۵۱ ۴۰۱.۸ ۵۴۵.۷۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۱۱ ۰.۳۸ ۵۱.۴۱ ۲۹۶.۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۲ ۰.۸۸ ۱۰۷.۳ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ (۰.۷۱) ۰.۰۵ (۹۲.۵۱) ۱۹.۸۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۹۷.۷۲ ۱۱۱.۲۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۱) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۹۴ ۰