صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۵۳ (۰.۲۲) ۵۹۷.۶۵ (۵۴.۵۷)
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۹۳ ۰.۱۸ ۲,۸۷۴.۶۵ ۹۱.۷۹
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۴.۱۷ ۲.۶۳ ۳۰۲,۵۲۵,۴۱۹.۲۳ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۳) ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۱) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱.۴۲ ۰.۸۹ ۱۶,۸۳۸.۷۴ ۲,۴۵۹.۳۹
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۳۹ ۰.۹۹ ۱۵,۲۶۹.۵۳ ۳,۵۲۱.۰۲
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴.۳ ۴.۳۶ ۴۷۷,۵۰۵,۰۶۲.۲۵ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴.۹ ۴.۴ ۳,۸۹۴,۶۰۸,۰۲۲.۷۲ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۸۴ ۱.۷ ۷۷,۰۴۶.۵۲ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۸) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۸۳) (۱.۴) (۹۹.۸۸) (۹۹.۴۲)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۳.۵۹) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۵) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۳.۴۴) (۰.۴۱) (۱۰۰) (۷۷.۹۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۴.۷۷) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۱) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲.۱۷ ۱.۸۸ ۲۵۶,۱۳۲.۴۹ ۸۹,۴۶۳.۱۹