صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ (۰.۰۵) ۰.۰۱ (۱۶.۴۶) ۲.۰۲
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۳) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۲۷ ۱.۶۷ ۹,۷۶۷.۶۱ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۶۹ ۰.۴۸ ۱,۱۵۲.۶۸ ۴۶۸.۳۴
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ ۱.۳۲ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱.۲۲ ۰.۲۲ ۸,۳۸۹.۹۱ ۱۲۵.۶۴
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱.۳۸ ۰.۰۶ ۱۴,۷۱۱.۲۳ ۲۲.۷۱
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۲) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۴) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۹ (۰.۱۴) ۳۷.۱۴ (۳۹.۲۶)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۲۷) (۰.۴۶) (۶۲.۳۷) (۸۱.۵۶)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۹ ۰.۴۶ ۲,۴۹۱.۷۸ ۴۲۸.۲۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱.۸۴ ۰.۴۲ ۷۸,۱۸۵.۴۲ ۳۶۶.۸۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱.۹۱ ۰ ۹۹,۷۹۵.۵۵ ۱.۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۲) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱.۱۱ ۰.۶۱ ۵,۵۸۳.۵۶ ۸۲۷.۱۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۷۹ ۰.۱۶ ۱,۶۵۶.۷۴ ۸۰.۷۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۴۹ ۰ ۵۰۴.۱۳ ۰