صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰.۱۳ (۰.۸۸) ۵۸.۲۱ (۹۵.۹۷)
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۳) (۳.۴۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۳.۵۶) (۲.۷۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱.۲۳ (۰.۲۷) ۸,۵۲۱.۹۶ (۶۲.۶۶)
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۹) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۳.۵۷ ۲.۳۷ ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۴.۳۵ ۳.۵۵ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۳.۰۸ ۱.۸۶ ۶,۳۸۰,۰۰۰ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ (۱.۰۱) (۰.۳۵) (۹۷.۵۴) (۷۲.۳۲)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱.۴۲ ۱.۷۷ ۱۶,۸۹۷.۳۸ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ (۱.۰۶) (۰.۸۷) (۹۷.۹۵) (۹۵.۹۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۳.۲۴) (۲.۳۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۳.۳) (۲.۴۷) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱.۱۳ ۰.۳۵ ۵,۸۴۴.۰۱ ۲۶۳.۵۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱.۶۴ ۰.۶۲ ۳۷,۶۱۰.۵۹ ۸۶۲.۲۹
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۷) ۰