صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۱) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۲) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۱) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۲) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۷۳ ۰.۳۷ ۱,۲۹۶.۷۸ ۲۸۲.۳
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳.۸۴ ۲.۴۶ ۹۳,۲۳۶,۷۰۰.۱۵ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳.۸۹ ۲.۱۶ ۱۱۱,۳۱۷,۲۶۰.۱۶ ۲۴۳,۶۶۵.۳۷
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۴) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳.۶۹ ۲.۴۸ ۵۵,۹۸۶,۶۷۱.۵ ۷۵۷,۲۱۱.۱۳
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱.۶۳ (۰.۸۳) ۳۶,۶۳۷.۶۹ (۹۵.۱۵)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۶) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۷) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۶) ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۷) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۵) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳.۳۳ ۲.۰۸ ۱۵,۳۶۳,۵۴۱.۵۸ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۱.۰۴) (۰.۷۲) (۹۷.۷۷) (۹۲.۹)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۷۳ ۲.۳۶ ۵۱,۷۵۵.۴۷ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷