صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۳) ۰
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ (۰.۳۶) (۰.۷) (۷۳.۱۴) (۹۲.۴۳)
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۰.۴۳ ۰.۳۹ ۳۸۱.۱۹ ۳۱۷.۵۵
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ (۰.۵۹) (۰.۳۳) (۸۸.۴۷) (۷۰.۵۳)
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ (۰.۸۲) (۰.۷) (۹۵.۰۲) (۹۲.۴۱)
۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ (۰.۹۴) (۰.۹۸) (۹۶.۸) (۹۷.۲۶)
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰
۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۷) ۰
۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ (۰.۶۱) (۰.۴۸) (۸۹.۱۷) (۸۲.۷)
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ (۰.۳) (۰.۲۳) (۶۶.۷۳) (۵۷.۴۵)
۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ (۰.۸۱) (۰.۶۷) (۹۴.۸۸) (۹۱.۲۵)
۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ (۰.۷۵) (۰.۸۲) (۹۳.۶۵) (۹۵.۰۴)
۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ (۰.۴۴) (۰.۴۶) (۷۹.۷۵) (۸۱.۱۱)
۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ (۰.۶۶) (۰.۶) (۹۰.۹۵) (۸۹.۰۵)
۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ (۱.۰۶) (۰.۹۱) (۹۷.۹۵) (۹۶.۴)
۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ (۰.۸) (۰.۵۶) (۹۴.۷۶) (۸۷.۱۳)
۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ (۰.۱۲) ۰.۱۷ (۳۵.۴۵) ۸۴.۲۴
۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۴.۶۷ ۳.۹۴ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷