صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۳.۴۹) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۲.۹۷) (۱.۹۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱۱ ۱.۲۸ ۵۰.۴۳ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۳۸ ۲.۸۸ ۵۳۱,۰۳۱.۷ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۹۶) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۵۹ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۲.۴) (۰.۴۵) (۹۹.۹۹) (۸۰.۸۵)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۳.۰۵) (۲.۰۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۴ ۰.۲۲ ۱۴.۶۴ ۱۲۲.۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۲.۵۹) (۲.۱۷) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۷)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۲۷ ۰.۳۶ ۱۷۲.۴۴ ۲۷۷.۳۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱.۲۴ ۰.۰۱ ۸,۹۱۳.۴۵ ۲.۱۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۲۹ ۰.۴۳ ۱۸۸.۵۴ ۳۷۶.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲.۳ ۲.۰۳ ۳۹۵,۳۳۲.۸۱ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۳۸) (۰.۵۵) (۷۴.۶۷) (۸۶.۸۴)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۲ ۱.۷۹ ۱۳۷,۱۷۷.۱۹ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۵) ۰