صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۹۹ ۱.۰۸ ۳,۵۰۸.۱۲ ۴,۹۰۸.۱۸
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ ۰.۴۲ ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ (۰.۱۵) ۰.۷۲ (۴۱.۱۷) ۱,۲۸۷.۰۵
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۷۱ ۱.۵۲ ۴۸,۶۳۰.۲۵ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۷۱ ۱.۶۱ ۴۸,۶۰۵.۳۵ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۷۲ ۰.۸۹ ۱,۲۴۹.۶۳ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۳) (۱.۰۷) (۹۹.۱۷) (۹۸.۰۱)
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۸۳ ۰.۷ ۱,۹۵۵.۲۷ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱.۴۵ ۱.۹۶ ۱۸,۹۶۴.۰۷ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ ۰.۳۳ ۰
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۱ ۰.۰۷ ۴۶.۶۷ ۳۰.۸۱
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱.۶۶ ۱.۳۱ ۴۱,۰۶۵.۴۱ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲.۵۲ ۲.۱ ۸۹۶,۵۵۱.۳۴ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ (۰.۵۷) (۰.۲۸) (۸۷.۶۹) (۶۴.۲۹)
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱.۸۶ ۱.۴۵ ۸۳,۳۳۳.۹۶ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۷) ۰