صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۴.۸۹ ۳.۰۹ ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۱۶۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۰.۲۷ ۰.۳ ۱۷۱.۷۸ ۱۹۶.۲۸
۱۶۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ (۰.۱۲) ۰.۲ (۳۶.۶) ۱۰۹.۹۴
۱۶۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۳.۵۴ ۲.۵۳ ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ ۹۲۶,۷۳۹.۹۳
۱۶۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۰.۱۹ ۱.۷۸ ۹۶.۳۷ ۶۱,۴۴۵.۹۵
۱۶۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۳) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۹.۳۷ ۰
۱۶۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۳.۷۵ ۲.۳۸ ۶۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۱۶۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۳.۷۸ ۲.۴۱ ۷۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۱۷۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۰۳ (۰.۷۴) ۱۳.۴۳ (۹۳.۲۸)
۱۷۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱.۹ ۱.۱۲ ۹۴,۶۸۹.۰۱ ۵,۷۸۴.۹۹
۱۷۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۴.۷۱ ۳.۶۳ ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۱۷۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۱) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۲) ۰
۱۷۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۱) ۰
۱۷۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۲) ۰
۱۷۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۷۳ ۰.۳۷ ۱,۲۹۶.۷۸ ۲۸۲.۳
۱۷۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳.۸۴ ۲.۴۶ ۹۳,۲۰۰,۰۰۰ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۱۷۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳.۸۹ ۲.۱۶ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۶۶۵.۳۷