صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۸۵ ۱.۷۵ ۲,۱۱۵.۱ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲.۵۳ ۳.۳ ۹۱۲,۲۵۸.۴۶ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۷) ۰
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۷) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۶۴ ۲.۰۴ ۹۲۳.۰۳ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳.۶۱ ۳.۶۹ ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲.۸۲ ۳.۱۳ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰.۹۸ ۲.۳۸ ۳,۴۷۷.۵۸ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۳.۱۳ ۳.۳۳ ۷,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵,۳۶۹,۰۷۲.۰۲
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۸) ۰
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۸) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۹) ۰
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۳.۴۱ ۲.۴۶ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۷۲۴,۰۰۷.۱
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۲.۰۷ ۱.۲۴ ۱۷۵,۹۵۴.۷۶ ۹,۰۱۰.۳۲
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰.۱ (۰.۳۸) ۴۴.۲۷ (۷۴.۷۷)
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۳.۵۲ ۳.۱۴ ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۶) ۰
۱۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۲.۷۳ ۳.۱۸ ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۱۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ (۱.۱۵) (۰.۰۷) (۹۸.۵۴) (۲۲.۸۳)