صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰ ۰ (۱.۷۷) ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۴.۳۱ ۴.۱۷ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶
۶۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۲.۴۳ ۲.۵۸ ۶۴۰,۴۹۳.۱۸ ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷
۶۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ (۳.۰۳) (۳.۲۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۶۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ (۳.۵۲) (۳.۷۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۶۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۲.۸۷) (۱.۷۱) (۱۰۰) (۹۹.۸۱)
۶۷ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰
۶۸ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰ ۰ (۱.۶۶) ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ (۳.۰۳) (۳.۷۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۷۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰.۷۴ ۰.۵۳ ۱,۳۶۱.۶۳ ۵۹۳.۳۱
۷۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ (۱.۴۳) ۰.۱۲ (۹۹.۴۸) ۵۳.۲۴
۷۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ (۳.۴۱) (۴.۷۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۷۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ (۳.۳۱) (۳.۶۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۷۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۶) ۰
۷۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۰ ۰ (۰.۴۹) ۰
۷۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ (۱.۳۲) (۱.۲۲) (۹۹.۲۱) (۹۸.۸۵)
۷۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۳.۳۳) (۳.۱۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۷۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۰.۹۲) (۰.۶۴) (۹۶.۵۵) (۹۰.۵۶)
۷۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۳.۳۳ ۲.۱۸ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۸۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۶) ۰