صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۰.۳ ۰.۲۴ ۲۰۲.۶۴ ۱۴۳.۵۵
۱۴۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۴.۸۳ ۴.۴۳ ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۱۴۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۳.۵۹ ۳.۹۲ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۱۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۳) ۰
۱۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۳) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۵۸ ۰
۱۴۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۵.۲۱ ۴.۰۹ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۱۴۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱.۹۴ ۱.۸۲ ۱۱۲,۳۹۶.۹ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۱۴۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۳۹) (۰.۳۲) (۷۵.۸۷) (۶۸.۵۶)
۱۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۳.۵۹ ۳.۷۲ ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۱۵۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷) ۰
۱۵۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۲۹ ۰
۱۵۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۲ ۱.۳۴ ۱۰۶.۸۵ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۱۵۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۲.۷۱) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۵۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۵) ۰
۱۵۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ ۰.۷۹ ۰
۱۵۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۰.۸۸) (۲.۷۳) (۹۶) (۱۰۰)
۱۵۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۳) ۰
۱۵۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ ۰.۴۶ ۰
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۱۹) (۱.۵۳) (۴۹.۲۹) (۹۹.۶۴)