صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۶) ۰
۲۲۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۷) ۰
۲۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۵) ۰
۲۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳.۳۳ ۲.۰۸ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۲۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۱.۰۴) (۰.۷۲) (۹۷.۷۷) (۹۲.۹)
۲۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۷۳ ۲.۳۶ ۵۱,۷۵۵.۴۷ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۲۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۲.۰۵) (۱.۶۶) (۹۹.۹۵) (۹۹.۷۸)
۲۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۳.۳۳) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۵) ۰
۲۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۴) ۰
۲۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۶۲ ۰.۰۷ ۸۵۱.۵۷ ۲۹.۱۵
۲۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۹۱) (۲.۷۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۳.۱۴) (۲.۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۲۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۰.۴۷) (۱.۰۸) (۸۲.۴۱) (۹۸.۰۸)
۲۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۲) ۰
۲۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰ ۰ (۰.۸۳) ۰
۲۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۳.۵۸ ۲.۰۱ ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۲۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۴.۳۲ ۲.۸۲ ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۲۴۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۳.۲۹ ۲.۶۷ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱