صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۹.۳۷ ۰
۲۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۳.۷۵ ۲.۳۸ ۶۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۲۰۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۳.۷۸ ۲.۴۱ ۷۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۲۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۰۳ (۰.۷۴) ۱۳.۴۳ (۹۳.۲۸)
۲۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱.۹ ۱.۱۲ ۹۴,۶۸۹.۰۱ ۵,۷۸۴.۹۹
۲۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۴.۷۱ ۳.۶۳ ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۲۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۱) ۰
۲۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۲) ۰
۲۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۱) ۰
۲۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۲) ۰
۲۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۷۳ ۰.۳۷ ۱,۲۹۶.۷۸ ۲۸۲.۳
۲۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳.۸۴ ۲.۴۶ ۹۳,۲۰۰,۰۰۰ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۲۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳.۸۹ ۲.۱۶ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۶۶۵.۳۷
۲۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲) ۰
۲۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۴) ۰
۲۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳.۶۹ ۲.۴۸ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۷,۲۱۱.۱۳
۲۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱.۶۳ (۰.۸۳) ۳۶,۶۳۷.۶۹ (۹۵.۱۵)
۲۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۶) ۰
۲۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۷) ۰