صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ %۰.۵۲۵ (۰.۱۷۳)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ %۳.۷۸۶ %۲.۶۱
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ %۱۱.۰۷۲ %۸.۹۷۱
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ %۱۱.۸۵۲ %۱۶.۳۵۳
۶ ماه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ %۱۰.۷۰۱ %۱۵.۷۶۲
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ (۲۶.۳۳۵)% (۳۲.۴۹۳)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ %۱۰۸۵.۷۲۸ %۱۸۳۵.۴۲۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۱۵۷۳ %۱۲۶۰۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۹۲)%