صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورت های مالی برای دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صورت های مالی برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی اسفند ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی دی ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صورت مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی آذر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی آبان ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی مهر۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ صورت های مالی صندوق سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی۱ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی۱ماهه منتهی به ۳۱اردیبهشت۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی۱ماهه منتهی به ۳۱فروردین۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ صورت‌های مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی۱ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی۱ماهه منتهی به ۳۰ بهمن۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ صورت وضعیت ماهانه پرتفوی برای دوره منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت مالی سهام بزرگ برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورت مالی سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸۰حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۳۱ خردا ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش ماهانه پرتفوی برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش علکردصندوق سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت مالی صندوق سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت مالی سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سهام بزرگ کاردان دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ صورت های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سهام بزرگ کاردان دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ صندوق سهام بزرگ کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورت های مالی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ صورت وضعیت دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورت مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ گزارش پرتفوی اردیبهشت مه سال ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه، منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ صندوق سهام بزرگ کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد صندوق سهام بزرگ برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ صورت های مالی صندوق سهام بزرگ برای دوره مالی سه ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق سهام بزرگ کاردان دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سهام بزرگ کاردان برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد برای دوره مالی۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورت های مالی برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ صورت های مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ صورت های مالی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ صورت های مالی برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ صورت های مالی برای دوره مالی ۲۵۴ روزه منتهی به ۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۲۵۴ روزه منتهی به ۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۵ ماه و ۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ صورت های مالی برای دوره مالی ۵ ماه و نه روزه منتهی به ۹۴/۰۳/۳۱ دانلود