صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۵ ماه و ۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ بیانیه سیاست سرمایه گذاری دانلود