صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۴) ۰
۱۸۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳.۶۹ ۲.۴۸ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۷,۲۱۱.۱۳
۱۸۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱.۶۳ (۰.۸۳) ۳۶,۶۳۷.۶۹ (۹۵.۱۵)
۱۸۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۶) ۰
۱۸۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۷) ۰
۱۸۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۶) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۷) ۰
۱۸۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۵) ۰
۱۹۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳.۳۳ ۲.۰۸ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۹۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۱.۰۴) (۰.۷۲) (۹۷.۷۷) (۹۲.۹)
۱۹۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۷۳ ۲.۳۶ ۵۱,۷۵۵.۴۷ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۹۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۲.۰۵) (۱.۶۶) (۹۹.۹۵) (۹۹.۷۸)
۱۹۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۳.۳۳) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۵) ۰
۱۹۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۴) ۰
۱۹۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۶۲ ۰.۰۷ ۸۵۱.۵۷ ۲۹.۱۵
۱۹۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۹۱) (۲.۷۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۳.۱۴) (۲.۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰