صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۷) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۶) ۰
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱.۸۳ ۱.۲۱ ۷۳,۹۸۵.۹۷ ۸,۰۱۳.۲۸
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۵۷ ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱.۱۶ ۰.۷۵ ۶,۷۲۸.۸۵ ۱,۴۱۱.۸۱
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ (۰.۴۸) (۰.۱۶) (۸۲.۷۸) (۴۳.۹۲)
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ (۰.۰۵) ۰.۰۱ (۱۶.۴۶) ۲.۰۲
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷) ۰
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۳) ۰
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۲۷ ۱.۶۷ ۹,۷۶۷.۶۱ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۶۹ ۰.۴۸ ۱,۱۵۲.۶۸ ۴۶۸.۳۴
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ ۱.۳۲ ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱.۲۲ ۰.۲۲ ۸,۳۸۹.۹۱ ۱۲۵.۶۴
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱.۳۸ ۰.۰۶ ۱۴,۷۱۱.۲۳ ۲۲.۷۱
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۲) ۰
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۴) ۰
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۹ (۰.۱۴) ۳۷.۱۴ (۳۹.۲۶)
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۲۷) (۰.۴۶) (۶۲.۳۷) (۸۱.۵۶)
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۹ ۰.۴۶ ۲,۴۹۱.۷۸ ۴۲۸.۲۸
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱.۸۴ ۰.۴۲ ۷۸,۱۸۵.۴۲ ۳۶۶.۸۵