صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۱.۵۵) (۱.۷۷) (۹۹.۶۷) (۹۹.۸۵)
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۴) ۰
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ (۰.۰۵) ۰ (۱۶.۶۷) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ (۰.۱۲) (۰.۱۷) (۳۵.۷۳) (۴۶.۵۶)
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰.۳۴ ۱.۲۵ ۲۴۱.۶۷ ۹,۱۵۳.۶۲
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ (۱.۶۱) ۰.۵۱ (۹۹.۷۳) ۵۴۳.۹۵
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۴.۶۹ ۴.۱۱ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ (۲.۴۵) (۰.۷) (۹۹.۹۹) (۹۲.۳۲)
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۴) ۰
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۱.۰۶) ۰.۳۸ (۹۷.۹۷) ۲۹۳.۱۱
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۸۹ ۰.۶۱ ۲,۴۸۴.۰۱ ۸۳۶.۸
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۴.۳ ۴.۸۹ ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱.۱۷ ۲.۱ ۶,۸۲۸.۳۸ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ (۱.۲۹) ۰.۵۲ (۹۹.۱۴) ۵۷۵.۸
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۵) ۰
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳.۸ ۴.۲۷ ۸۳,۱۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴.۶۸ ۴.۳۸ ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۲.۲۵) (۰.۶۷) (۹۹.۹۸) (۹۱.۴۷)