صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۰ ۰ (۰.۴۹) ۰
۴۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ (۱.۳۲) (۱.۲۲) (۹۹.۲۱) (۹۸.۸۵)
۴۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۳.۳۳) (۳.۱۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۰.۹۲) (۰.۶۴) (۹۶.۵۵) (۹۰.۵۶)
۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۳.۳۳ ۲.۱۸ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۴۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۶) ۰
۴۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۶) ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۵ ۰
۴۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲.۵ ۱.۹۶ ۸۱۴,۲۹۱.۳۶ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۵۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۶۲ ۰.۰۹ ۸۴۰.۴۴ ۳۶.۷۳
۵۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۳۸) (۰.۹) (۷۴.۸۹) (۹۶.۳۵)
۵۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۳.۳۶ ۲.۵۴ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۵۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۳.۲۵ ۳.۰۱ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۵۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۷) ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ ۰.۹۲ ۰
۵۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۰.۷۳) (۱.۹) (۹۳.۰۳) (۹۹.۹۱)
۵۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۴۱ ۰.۳۸ ۳۵۰.۷۶ ۲۹۲.۴۵
۵۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۷۸) (۰.۶۲) (۹۴.۱۹) (۸۹.۸۳)
۵۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۴۶) (۰.۳۵) (۸۱.۷۲) (۷۲.۱۳)
۶۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲.۱۱ ۲.۷۲ ۲۰۴,۱۳۸.۲۷ ۱,۸۱۲,۳۸۰.۲۳