صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در روز دوشنبه مورخ 26/01/1398، رأس ساعت 12 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا(آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمی...
متن خبر

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1- رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (از طرف نماینده مدیر صندوق)

2- ناظر اول مجمع: سرکار خانم الهام فروغی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (از طرف نماینده موسس)

3- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم الهه ناصری منفرد، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (متولی صندوق)

4- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزهء

 

پیوست