صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع
منبع -
مقدمه تغییرترکیب دارایی ها و اصلاح بند2-2-1 و 2-2-2 امیدنامه صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست