صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع
منبع -
مقدمه تغییرترکیب دارایی ها و اصلاح بند2-2-1 و 2-2-2 امیدنامه صندوق
متن خبر

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1- رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، ضامن نقد‌شوندگی و سهامدار ممتاز)

2- ناظر اول مجمع: سرکار خانم پری حسین زاده، شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامدار ممتاز)

3- ناظر دوم مجمع: جناب آقای نقی مزرعه فراهانی، نماینده شرکت حسابرسی رهبین (متولی صندوق)

4- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

پیوست