صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر توزیع سود دوره شش ماهه منتهی به 1399/01/15
منبع -
مقدمه احتراماً به استحضار کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان می رساند، سود دوره ی شش ماهه منتهی به 1399/01/15 توزیع گردید.
متن خبر
پیوست