صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع
منبع -
مقدمه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ 1396/02/13 با حضور صد در صد سهامداران ممتاز برگزار گردید.
متن خبر
پیوست