صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
منبع -
مقدمه با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان جهت تصمیم‌گیری در خصوص تمدید فعالیت یا انحلال این صندوق به علت کاهش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری، در روز دو‌شنبه مورخ 02/07/1397، رأس ساعت 13:00 در محل شرکت تأمین سرمایه‌ کاردان به عنوان مدیر صندوق به آدرس تهران، بلوار نل...
متن خبر
پیوست