صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع سالیانه صندوق سهام بزرگ کاردان
منبع -
مقدمه جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در روز شنبه مورخ 04/12/1397، رأس ساعت 13 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا(آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زی...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست